Trồng 4 cây Muồng Ngủ (Me Tây) và 2 cây Nguyệt Quế Đại Thụ tại đền Nữ Tướng Lê Chân – Tp.Hải Phòng

CÔNG TY CÂY XANH HÀ ĐÔNG

Phường Biên Giang – Hà Đông – Hà Nội

0986.024.688 – 0981.004.688

Email: [email protected]

https://cayxanhhadong.com

https://www.facebook.com/cayxanhhadong