Cách bón phân cho rễ cây Xoài phát triển tốt nhất

Giới thiệu về bộ rễ cây Xoài:

Cây xoài là giống cây ăn quả có hệ thống rễ sâu, bộ rễ cây xoài có thể dài từ 0,3 – 1m. Tuy nhiên, ngày nay cây xoài thường được trồng ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới khô theo mùa, việc bổ sung thêm lượng nước từ việc tưới tiêu là rất cần thiết trong thời gian cây xoài ra hoa và quả để đạt được năng suất tốt nhất và đủ các tiêu chuẩn để đưa ra thị trường cũng như xuất khẩu ra nước ngoài.

Cây Xoài

Nhu cầu tưới tiêu để phát triển bộ rễ cây xoài:

Nhánh cây xoài chịu lực mỗi ngày yêu cầu 1500l nước mỗi khi điều kiện nóng và khô. Nhu cầu nước hàng năm thường thay đổi theo mùa từ 3000 đến 4000 mét khối để cung cấp đủ nước cho bộ rễ phát triển tốt, nuôi sống cây trồng.

Cây Xoài

Phân bố lượng mưa có thể ảnh hưởng đến năng suất của bộ rễ cây xoài nói riêng và chất lượng cây xoài nói chung. Nước trong lòng đất rất cần thiết trong giai đoạn ra hoa và phát triển quả. Tuy nhiên, mưa trong giai đoạn này có lợi cho bệnh tật, đặc biệt là bệnh thán thư. Việc làm thủy lợi có thể được sử dụng để ngăn ngừa và phòng chống các loại bệnh có hại cho cây, cũng như thúc đẩy sự phát triển của bộ rễ cây xoài, nuôi toàn bộ cây phát triển mạnh và cho ra thành phẩm tốt nhất.